Zadbaj o swoją duchową przemianę!
KLIKNIJ TUTAJ
- DOŁĄCZ DO NASZEJ AKCJI I ZYSKAJ WYJĄTKOWE KORZYŚCI

Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni?

Liczba czterdzieści ma w Piśmie Świętym wymowną symbolikę. Oznacza bowiem długi, choć konieczny czas, aby dokonała się przemiana. Czterdzieści dni trwał przecież potop, tak samo długo Mojżesz przebywał na Górze Synaj, zanim dostał od Boga kamienne tablice, wreszcie czterdzieści dni pościł na pustyni nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. 40 dni trwa też Wielki Post, w czasie którego dokonuje się nasza duchowa przemiana, gdy poprzez dobrą spowiedź, modlitwę, post i jałmużnę przygotowujemy się na godne spotkanie ze Zmartwychwstałym.
Chrystus
Odbierz wyjątkowe rozważania na każdy dzień Wielkiego Postu
Wielki Post to 48-stronicowa elektroniczna książka, która pozwoli Ci dobrze przeżyć ten święty czas i godnie przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W naszym bezpłatnym e-booku znajdziesz 40 wartościowych rozważań na każdy dzień Wielkiego Postu. Zawarliśmy w nim najważniejsze rozmyślania o Krzyżu, modlitwie, pokucie, jałmużnie, pokusach czy cierpieniu - autorstwa świętych i duchowych przewodników, m.in.:
  • św. Jana Marii Vianney’go
  • św. Jana Pawła II
  • św. Charbela Makhloufa
  • św. Teresy od Dzieciątka Jezus
  • św. Cypriana z Kartaginy
  • św. Siostry Faustyny
Modlitwa sióstr benedyktynek w Twoich intencjach!
Zamawiając nasz e-book, otrzymasz możliwość zapisania wszystkich spraw, które Cię trapią lub za które chcesz podziękować cierpiącemu Chrystusowi. Może to być np. prośba o modlitwę za kogoś, kto jest Ci szczególnie bliski. Wszystkie te intencje w Twoim imieniu przekażemy zaprzyjaźnionym siostrom benedyktynkom, które dołączą je do swoich codziennych modlitw. To wielki przywilej!
Monstrancja
Krzyż jest kluczem, który otwiera każdą blokadę grzechu i śmierci, i szeroko otwiera Bramy Nieba. Nie ma innego klucza do Nieba poza Krzyżem.

Św. Charbel Makhlouf

Nieś Krzyż Chrystusa i otwórz dla siebie Bramę Nieba

Wielki Post to czas, w którym możesz otrzymać swój klucz do zbawienia oraz pomóc w zbawieniu innych. Tym kluczem jest Krzyż Chrystusa. To 40 dni, które mogą zmienić Twoje dotychczasowe życie, dzięki czemu w przyszłości otworzysz dla siebie Bramę Nieba. Wykorzystaj tę okazję: czytaj codziennie jedno rozważanie z naszego e-booka i przeżyj Wielki Post po katolicku.

Zamawiam e-book Wielki Post!

Wypełnij formularz po prawej stronie i odbierz bezpłatny e-book Wielki Post.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
PiotrSkarga.pl